Om Ekonomistöd AB

Ekonomistöd AB är en redovisningsbyrå inriktad på små- och medelstora företag.
Våra kunder är framförallt ägarledda tjänsteföretag i aktiebolagsform, men vi har
även erfarenhet av andra typer av företagsformer och verksamheter.

Vi arbetar även som ekonomikonsulter ute hos kund med allt från löpande redovisning
till översyn av strukturer och system.

En annan tjänst som vi tillhandahåller är ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar.
Vi har idag ett tjugotal föreningar som kunder.

Företagets verksamhet startade 1984 och vi som arbetar här är auktoriserade redovisnings-
konsulter och medlemmar i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).